23 Aralık 2008 Salı

Perakende sektörü ekonomik krizden çıkış yolunu buldu (mu ?)

Yeni dünya düzeni, Büyük Bunalım olarak adlandırılan ve ekonomi ile ilgili hemen hemen bütün kitaplarda değinilen 1929 Krizi’ne bir kardeş yarattı. Herkes fazla değerlenen teknoloji firmalarının böyle bir sıkıntıyı tetikleyeceğini beklediyse de kriz klasik iki sektörün (emlak & bankacılık) paslaşmasından oluşup bir anda tüm sektörleri etkisi altına alan kocaman bir girdaba dönüştü. Firmaların kendilerini (karlılıklarını) koruma endişesiyle çalışanlarının işine son vermeye başlaması, neredeyse tüm özel sektör çalışanlarını gelecek kaygısı ile harcamalarını azaltmaya yöneltti. Ve perakende sektörü de bir anda maliyet ayağında yaşayacağı sıkıntıları unuttu, çünkü tüketim ciddi oranda azalma eğilimine girdi. Birçok ürün ve hizmet talepleri birkaç ay gibi kısa sürede neredeyse durma noktasına geldi.

Peki her şey yukarıdaki tabloda değindiğim şekilde kötüye mi gidiyor?

Bu hafta elime geçen bir raporda dünyanın önemli perakende şirketlerinin elektronik ticaret hacimlerinin çok ciddi oranda artışa geçtiği yer alıyor. Örneğin Marks & Spencer'ın internet üzerinden yaptığı satışlar Mayıs 2008 - Eylül 2008 arasında %34 artış göstermiş. Argos'un Temmuz 2008 itibariyle internet üzerinden gerçekleştirdiği satışlar ise (son dönemde internet üzerinden siparişler %50 artış gösterek) toplam cirosunun %21'ine ulaşmış. Son olarak 2008 ilk döneminde GAP'in mağaza içi satışları %10'un üzerinde düşerken internet üzerinde yaptığı satışlar %21 oranında artış göstermiş.

Internetin yaygınlaşması temelde iletişimin ve eğlence anlayışının boyutlarını değiştirmenin yanında alışveriş alışkanlıklarının da farklılaşmasını sağladı. Amazon ve Ebay gibi tamamen bu platform üzerine inşa edilen firmaların çok kısa sürelerde dünya perakende devleri arasına girebilmesi de bu farklılaşmanın etkinliğinin kanıtı. Internet üzerinden fiyat, kullanışlılık ve daha birçok konuda detaylı ön araştırma yaparak alışveriş deneyimi yaşayan tüketicilerin yanında maliyet avantajı ile farklı kampanyalar kurgulayan klasik perakendeciler de internetin bu nimetlerinden istifade etmeye başladı. Yaşadığımız krizde maliyetleri indirmede çok büyük avantaj sağlayabilecek internet üzerinden satış belki de birçok perakende firması için kurtuluş yolu olacak. Hele bir de evinden çıkmayı tercih etmeyen tüketiciler de interneti daha verimli kullanmayı öğrenirlerse bu kriz yeni bir perakende sektörü devrimine neden olabilir.