29 Haziran 2014 Pazar

Türkiye E-Ticaret Pazarı 2014 Yılı İtibariyle Hangi Hacme Erişti?

Türkiye e-ticaret sektörünün en önemli eksikliklerinden biri, gerçek pazar büyüklüğüne dair verilerin bulunmamasıydı. Bugüne kadar sadece Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) firmalar arasındaki ticareti de kapsayan (zaman zaman hatalı yorumlamalara neden olabilen) sanal POS hacmi üzerinden değerlendirme yapılabiliyordu. Haziran ayı içerisinde yayınlanan iki rapor, bu önemli eksikliğin giderilmesini sağlamaları açısından büyük önem taşıyor.

TÜSİAD Dijital Pazarın Odak Noktası E-Ticaret

Türkiye'de İnternet ve girişimcilik ekosistemi hakkında yayınlanmış en detaylı çalışmalardan biri olan Tüsiad raporunu, Sina Afra hazırlamış.

Türkiye'deki e-ticaret harcalamalarının 2012 yılı itibariyle 15.3 Milyar TL ile toplam perakendenin %1,7'sini oluşturduğu ifade edilmiş.

Türkiye ile diğer ülkelerdeki e-ticaret hacminin paylarının karşılaştırıldığı aşağıdaki grafik, e-ticaret oranları açısından ülkemizde daha yapılacak çok şey olduğunu gösteriyor.


TÜBİSAD Türkiye'de E-Ticaret

Deloitte, Etid ve ComScore'un birlikte hazırladığı çalışmada Türkiye'deki e-ticaret pazar büyüklüğü 14 Milyar TL olarak ortaya çıkmış. Bu hacmin 5 Milyar TL'lik kısmı Online perakende firmalarının cirolarından oluşurken 2,3 Milyar TL'lik kısmı ise çok kanallı perakende şirketlerine atfedilmiş.

Çalışmadan aldığım aşağıdaki ülkelerarası karşılaştırmalı grafik, e-ticareti geliştirmek için Türkiye'de tüketici tarafında gidilmesi gereken alanları göstermesi açısından önem taşıyor.
Bu raporlardaki ülkelerarası karşılaştırmalardan çıkarılabilecek ortak sonuç, Türkiye'de e-ticaret alanında daha işi başında olduğumuz ve bu nedenle ciddi bir büyüme fırsatının bulunması. Aşağıda paylaştığım şirket istatistikleri karşılaştırmaları da bu pencereden değerlendirilmesi gereken önemli fırsatları işaret ediyor.