31 Mayıs 2015 Pazar

Fiziksel mağazaların ziyaretçi adetlerindeki ciddi düşüşün perde arkası

Mobil ticaret, mobil cihazlar üzerinden yapılan elektronik alışverişler yanında dijital ön araştırma ve ödemeyi de kapsayan çok geniş bir terim. Mobil ticaretin toplam ticaret üzerindeki etkisi, her geçen yıl katlanarak genişliyor. Bu dönüşümün en önemli nedeni, şüphesiz tüketicilerin mağazalara gitmeden önce veya hemen alışveriş öncesinde özellikle mobil cihazlarını kullanarak ön araştırmayı tamamlayabilmeleri; ve hatta alışverişlerini mobil cihazlarında sonlandırabilmeleri. Bu aynı zamanda perakende firmaları için de verimliliğin artıp kuru kalabalığın azalması anlamına geliyor.


Yukarıdaki değerlendirmeyi rakamlarla biraz açalım:

Tüketiciler, fiziksel mağazaları artık daha az ziyaret ediyor.
ABD’de fiziksel mağazaların yıllık ziyareti adedi, (offline perakende trafik hacmi) dört yıl içerisinde 38 milyardan 18 milyara gerilemiş

Ziyaret hacimleri düşse de fiziksel mağazaların gelirleri artıyor.
ABD’de fiziksel mağazaların yıllık gelir hacmi, (offline perakende sektör büyüklüğü) 2010 yılında 641 milyar dolarken 2014 yılında 737 milyar dolara yükselmiş.

Fiziksel perakende gelirleri hala toplam perakende sektörünün en önemli parçası.
ABD’de fiziksel mağazaların (offline perakende sektörü) cirosu, toplam perakende gelirlerinin %91’ini oluşturuyormuş.

Fiziksel perakende satışlarının büyük bölümü, artık dijitalden etkileniyor.
ABD’de mağazaiçi satışların %64’ünün dijital etkileşim nedeniyle gerçekleşmesi bekleniyormuş.

Tüketicilerin satınalma kararlarını en çok etkileyen an, alışveriş öncesindeki ağırlığı dijital olan araştırma süreci.
ABD’de tüketicilerin ağırlığı gitgide internete kayan alışveriş öncesi araştırmaları, satınalma kararları üzerinde %84’lik bir etki sağlıyormuş.

Tüketicilerin ön araştırmayı en yoğun yaptıkları an, alışverişin hemen öncesi.
ABD’deki tüketicilerin %18’i alışverişten anlar önce araştırma yaparken Türkiye’de bu oran %32’ye ulaşıyormuş.

Mobil cihazlarda yapılan aramalarda lokasyon çok önemli.
İngiltere’deki akıllı telefon sahiplerinin %90’ı mobil aramalarını yerellik / lokasyon üzerine kullanıyormuş.

Tüketiciler, fiziksel mağazalar içerisinde akıllı telefonlarını yoğun olarak kullanıyor.
ABD’de akıllı telefon sahibi olan tüketicilerin %82’si fiziksel mağazalardayken alışveriş kararları ile ilgili olarak mobil cihazlarına danışıyormuş.

Akıllı telefon sahipliğinin hızla arttığı ülkemizde artık mobil ile özdeşleşen dijitalin sağladığı avantajları (omni-channel) doğru şekilde kullanabilen perakendecilerin metrekare başına verimliliklerini artırmak gibi çok ciddi bir fırsatları bulunuyor. Ön araştırmadan ödemeye kadar tüketicilerin tüm alışveriş süreçlerini etkileyecek mobil ticaret, artık gelecekte var olmayı hedefleyen tüm şirketlerin stratejilerinin odağında yer almalı.